Vedlikehold som får ditt it system til å kjøre optimalt.

Stabilt. Effektiv og forutsigbar drift.

Derfor er det gunstig for deg med servicesjekk.

Servicesjekk er en it- vaktmester tjeneste som sørger for at alt i din it- løsning og utstyr, som for eksempel servere, PCer, skrivere og
nettverksutstyr, blir vedlikeholdt og fungerer som det skal. En it- vaktmester hindrer at problemer oppstår og sparer deg tid og
penger på nedetid og datatrøbbel. Servicesjekken innebærer at vi kommer til deg etter forhåndsavtalte intervaller, minst en gang
hvert halvår. Vi oppdaterer, tester og sjekker utstyr og kan gi deg trygge anbefalinger, slik at du kan ta gode avgjørelser. En
servicesjekk gir deg lavere it- kostnader på sikt enn det en bedrift uten tilsyn har.